Sad Guru berkata ," Jangan mengganti nama Tuhan yang telah kau cintai, kau hormati dan kau pilih untuk diingat serta diulang-ulang. Satu nama Tuhan harus kau pilih dan kau gunakan seterusnya untuk japa dan meditasi."

Baca Dulu Kawan

OM. SA, BA, TA, A, I, NA, MA, SI, WA, YA, AM, UM, OM -
OM. SA, BA, TA, A, I, NA, MA, SI, WA, YA, AM, UM, OM -
OM. SA, BA, TA, A, I, NA, MA, SI, WA, YA, AM, UM, OM

Kamis, 29 September 2016

Pura Parahyangan Kuil Dan Guru Dwara

Pura / Parahyangan / Kuil Dan Guru Dwara Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
 1. Pura Kertajaya  Kota Tangerang
 2. Pura Merta Sari Kota Tangerang Selatan
 3. Pura Dharma Sidhi Kota Tangerang
 4. Pura Dharma Praja Kota Tangerang Selatan
 5. Pura Eka Wira Anantha Kota Serang
 6. Pura Giri Kerti Kota Tangerang
 7. Parahyangan Jagat Guru Kota Tangerang Selatan
 8. Kuil Dewi Durgha Maa Kota Tangerang
 9. Kuil Shri Battra Kaliamman Kota Tangerang
 10. Guru Dwara Guru Nanak Kota Tangerang Selatan
 11. Parahyangan Bhuwana Raksati Kabupaten Tangerang

Pura Kertajaya
Lokasi    : Jl. K.S Tubun Karawaci  Kota Tangerang;  Piodalan : Tumpek Pengatag (Saniscara Kliwon Krulut)  Pangempon                : 480 Kk  Banjar : Tangerang   Ketua : I Gusti Made Artha  Sekretaris : Made Purnawan
Pura Merta Sari
Lokasi    : Jl. Kenikir Rengas Ciuputat Kota Tangserang Selatan; Piodalan : Purnama Asadha Pangempon : 210 Kk  Banjar : Rempoa Ketua  Ni Ketut Moningsih Wakil : Ketut Karnaya
Pura Dharma Sidhi
Lokasi    : Jl. Pasraman II  Kav. P&K  Parung Serab Ciledug Kota Tangerang  Piodalan : Buddha Kliwon Ugu Pangempon : 280 Kk Banjar : Ciledug Ketua : Ida Bagus Made Ariadi Sekretaris : I Gusti Ngurah Suryacandra
Pura Eka Wira Anantha
Lokasi    : Ksatrian Gatot Subroto Alamat : Koppassus Grup I  Jl. Baladika Ii No.1 Taman Taktakan Kota Serang  Piodalan                : Purnama Kapat Bulan September / Oktober   Pangempon         : 150 Kk    Banjar                : Serang Cilegon   Ketua : I Wayan Gede Darmayadi   Sekretaris : Subagyo
Pura Giri Kirti
Lokasi    : Jl. Kasuari Ii No.2 Komp. Pajak Cipadu Kota Tangerang; Piodalan : Hari Raya Saraswati          (Saniscara Umanis Watugunung)   Pangempon : 30 Kk  Banjar : Sidha Karya   Ketua : I Ketut Jagrim   Sekretaris : I Made Martha
Parahyangan Jagat Guru
Lokasi    : Sektor 14.5  Desa Rawa Mekar Bsd  Kota Tangsel; Piodalan : Redite Umanis Landep (Saniscara Kliwon Krulut) Pangempon : 260 Kk Banjar : Tangsel Ketua : I Nyoman Subamie Sekretaris : I Gede Raka
Parahyangan Bhuwana Raksati
Lokasi     : Jl. Kp. Sodong Tigaraksa Kabupaten Tangerang  Piodalan : -   Pangempon : 65 Kk  Banjar : Tigaraksa  Ketua : I Nyoman Suasta  Sekretaris : I Made Sukadana
Kuil Dewi Durgha Maa
Lokasi    : Jl. Imam Bonjol Gg Bidong.49 Karwaci Kota Tangerang Festival : Thaipussam & Adhi Tirruwila (Februari Agustus)   Pangempon : 60 Kk Yayasan : Kuil Dewi Durgha Maa   Ketua : Govinda Ratnaminickam S.   Sekretaris : Vijay Sharma
Kuil Shri Battra Kaliamman
Lokasi    : Puri Met Land Jl. Krisan 20- Petir Kec. Cipondoh Kota Tangerang Festival : Adhi Thirruwila (Bulan Juli)  Pangempon : 150 Kk Yayasan : Shri Battra Kaliamman   Ketua : Bailwan   Sekretaris : Siwa
Guru Dwara Guru Nanak
Lokasi    : Jl. Merpati Sawah Besar Ciputat Kota Tangerang Selatan  Festival : Redite Umanis Landep  (Saniscara Kliwon Krulut)  Pangempon : 150 Kk  Yayasan : Yayasan Sosial Guru Nanak   Ketua : Darwinder Singh   Sekretaris : Iqbal Kaur

Rabu, 24 Agustus 2016

Bhatara Kala Ngaruruh Tetadahan

Bhatara Kala Ngaruruh Tetadahan. Kaceritayang wenten pandita maparab Bhagawan Bhrgu, malinggih ring Pesaraman Bhrgu Asrama. Ida medue putra kalih diri lanang istri. Sane lanang maparab Sang Bharata, sane istri maparab Diah Adnyawati.


Ida Sang Bhatara Kala sedek Ida sungsut kebekang ring kayun, eling ring raga lacur, wireh medal ring kalaning rahina Saniscara Kliwon Wuku Wayang,minab nenten wangde Ida pacang katadah olih Bhatara Kala, reh wenten panugrahan Bhatara Ciwa pecak, "Yan ada anak embas utawi lekad di Ukun Wayange, wenang Bhatara Kala nadah. "Irika raris Sang Bharata kaparisudha olih ajin Ida, Bhagawan Bhrgu. Sangkaning kaparisuda punika Ida mapesengan Sang Sudha. Yadiastun sampun kaparisuda, taler nenten nyidayang Ida Bhatara Nilakantha, tan urungan Ida katadah olih Ida Bhatara Kala.

Kaceritayang sane mangkin, Ida Sang Hyang Kala rawuh ngungsi genah Sang Bharata, "Yadiastun sampun kaparisudha olih Peranda Agung, tan pariwangde katadah den ngong Bhatara Kala apan durung anglukat anyapuh leger ".

Gelisang carita Sang Sudha kauber olih Ida Bhatara Kala, ngalor, wetan, kidul, kulon, kaja, kelod, kangin, kauh Ida malaib setata tutu urina olih Ida Bhatara Kala. Risedek wenten anak wusan mayadnya, ada luhu madugdug ditu Sang Sudha mengkeb, nepak ring ron ikang kayu mengkeb ring beten don kayune. Irika raris Ida Bhatara Kala kebingungan tur ngandika , "Kija lakune Sang Sudha mengkeb, mara pesan ia dini klimpang-klimpeng."

Bhatara Kala amilet Sang Sudha, ngebitin luhu-luhu. "Beh ditu Sang Sudha mengkeb tur buin ia melaib." Duka tur brangti Ida Bhatara Kala, kepastu anake sane munduhin luhu, apang sing sida karya. Ento awinan uli jani yang munduhang luhu patut kenyutin.

Rikanjekan Sang Sudha melaib, ring margi kapanggih raris wang angwangun karya atiwa-tiwa, ada anak Ngaben : Irika mengkeb ring tugelan tiyinge. Keaksi olih Bhatara Kala tukang wadahe ngerancang wadah tur kodina.

Sang Sudha mengkeb di song tiyinge. Sane mangkin kacaritayang Ida Bhatara Kala ngambil tugelan tiyinge ane pagelilik, teka ditu Sang Sudha mengkeb, mara dakepa, makadadua bolong tiyinge. Maan galah melaib Sang Sudha malih. Beh, keliwat duka Ida Bhatara Kala tur mastu tukange apang bingung, sangkalae uli jani tukange tusing dadi numanang tiying mabolong maka duang aneh. Yan ada tiying mabolong maka duang aneh, apang encake. Yan sing keto apang enu bukune aneh.

Gelisang satua surup Ida Sang Hyang Surya, wengine rauh, sedeng becik wenten Mangku Dalang sedek ngewayang. Irika raris Sang Sudha mengkeb, macelep ke bumbung gendere, kegiat Ida Bhatara Kala amrih Sang Sudha. Dalang munggah, suar kagantung tur kaenyitin miwah gendere ketabuhang, gending pangendang Surya, Dalang nabdabang linggihnya mangda becik, tur matuturang abah suar, kelir miwah gedongnya. Puput becik, tur sampun syaga sampakaran wayangring arep Dalange.

Mara menek Dalange deseke olih Ida Bhatara Kala takonina. "Ah, ah Mangku Dalang, daki kita wani angrigit, siapa kita paweh nugraha ?  Weruh kita ring Dharma Pewayangan ? Yan tan kita weruh, katadah kita mangke "

"Wih Jero Dalang, kenken dadi Jerone bani ngewayang, enyen Jerone ngemang panugran. Uning Jerone ring Dharma Pawayangan, yan sing Jerone nawang, jani Jerone katadah olih Ida Bhatara Kala."

Raris Ki Mangku Dalang nimbal matur saha nyembah panganjali Om Swastiastu. " Singgih Ratu Bhatara Kala, awinan tityang purun ngewayang, sangkaning panugran Ida Bhatara Iswara, semaliha titiang uning ring daging Dharma Pawayangan punika. " Bhatara Kala nakenin malih, "Wih Jero Dalang indayang pidartayang sapakakas Jerone makejang, apa ento ?" Mangku Dalang matur malih ,"Suar titiange rumawak Ida Bhatara Surya, mawinan galang. Gadebong maawak titi utawi tanah. Kelir maawak embang. Katengkong utawi tutuan anggen titiang meme bapa sane ngardi titiang."

"Ah, ah, paman Mangku Dalang, dadi nganggo gender patpat? Ngudiang sing dadua, dadi patpat, apa ento ? " Risampune malih wenten renteh petaken Ida Bhatara Kala, raris nyawis minakadi Ki Mangku Dalang. " Ratu Bhatara Kala, gender titiange patpat punika nyaman titiange poka patpat, inggih punika Anggapati, Merajapati, Banaspati, lan Banaspati Raja."

"Ah, Paman Mangku, sajeroning Dalang Uttama, tan tulus anadah Jerone." Duaning sampun telas pedartan Dharma Pawayangane raris wusan Bhatara Kala ngulgul Ki Mangku Dalang. Mewali raris Ida Bhatara Kala mulat ngrereh Sang Sudha malih. Risampune puput Dalange ngawayang, raris Sang Sudha melaib malih, kemaon terus kauber olih Ida Bhatara Kala. Sang Sudha angepeking gesing matub di tengah tiyinge ane samah, " Kenkenang ngalih amone samahne lan empet punyan tiyinge.

Kacritayang sane mangkin Sang Prabhu Arjuna Sahasra Bahu madeg jagat Mayaspati. Dia Adnyawati lan Sang Sudha pacang tangkil ring Ida Sang Prabhu. Digelis Sang Sudha lan Diah Adnyawati rauh ring Puri lan parek saha matur banban halus, "Inggih Ratu Sang Prabhu, titiang Diah Adnyawati, belin titiange Sang Sadhu pernah kaputra olih Ida Bhagawan Bhrgu."

Sang Arjuna Sahasra Bahu mataken , "Uduh Dewa Sang Jegeg, mai pahekan apa mawinan Idewa kadi pranagata rawuh mariki, napi wenten karya, napi jagi rereh? Durus nikayang !"
Diah Adnyawati matur, "Ratu Sang Prabhu mawinan titiang nagkil nunas tulung ring I Ratu, mangda I Ratu sueca ring titiang, Ratu Sang Prabhu, puniki wenten titiang madue nyama maadan Sang Bharata, ipun lekad ring rahina Saniscara Kliwon Wuku Wayang, nanging sampun kaparisudha antuk titiang madue aji, Ida Bhagawan Bhrgu, taler kauber olih Ida Bhatara Kala, mangkin ipun Sang Bharata deriki ring jajahan druen palungguh Cokor I Ratu, mangkeb ring tengah tiyinge atub. Pinunas titiang mangda Cokor I Ratu sueca tur ledang nyedayang Ida Bhatara Kala, mangda wangda madue nyama katadah olih Ida. Samalihe, yen sampun seda Ida Bhatara Kala, titiang pinaka panebusan Ipun, ambil titiyang anggen rabi."

Ri Wawu samangkana ling Diah Adnyawati,irika suka Sang Arjuna Sahasra Bahu, apti amejahaken Sang Hyang Kala. "Kadi asapunika atur Diah Adnyawati, irika ledang pekayunan Sang Arjuna Sahasra Bahu nabdabang pacang mayuda, ngasorang lan ngematiang Sang Hyang Kala."

Gelisang cerita, Sang Hyang Kala sareng Sang Arjuna Sahasra Bahu sampun mesiat, siate rame pisan, bah Sang Hyang Kala ketanahe muncrah rahnyane kepititis bahongnya antuk panah Sang Arjuna.

Risampun padem Sang Hyang Kala, mengandika Ida Sang Arjuna Sahasra Bahu, "Ah...ah kita Kala, pejah kita, mangke ring wayabya ungguhana, wus kita angrabeda." Bhatara Kala, jani tiang nyupat ngematiang I Dewa maang Dewa linggih, kaja kauh linggih Dewane, suud Dewa ngerabeda." . Kaambil saking Pupulan Satua Bali olih I Ketut Kerinana, Mpd. (RANBB)


Rabu, 29 Juni 2016

Manusa Yadnya Potong Gigi

Yadnya merupakan korban suci yang tulus ikhlas, suci bersih (tanpa leteh). Panca Yadnya merupakan aplikasi dari peruntukan secara umum kepada siapa yadnya akan dipersembahkan. 


Penyelenggaraan Panca Yadnya meliputi : 1). Dewa Yadnya, Yadnya kehadapan Tuhan dengan seluruh manifestasi-Nya, 2). Pitra Yadnya, Yadnya kehadapan para Leluhur, 3). Rsi Yadnya, Yadnya kehadapan Para Guru, 4). Manusa Yadnya, Yadnya kepada sesama Manusia dan,  5). Butha Yadnya, Yadnya yang dipersembahkan kepada Jagat atau Alam Semesta.

            Manusa Yadnya merupakan yadnya yang diberikan kepada manusia sejak dalam kandungan sang ibu hingga menjalani kehidupan berumah tangga, Grehasta. Salah satu Upacara Manusa Yadnya adalah Upacara Potong Gigi. Menurut Sastra Agama seperti Lontar Dharma Kahuripan, Lontar Siwa Samapta dan Lontar Puja Kala Pati, upacara Potong Gigi disebut Atatah. 

Dalam Lontar Tutur Kamoksan ditekankan pada teknis pelaksanaan Upacara Potong Gigi yaitu dengan memotong dan meratakan ujung-ujung enam (6) buah gigi, yaitu empat (4) gigi Seri dan dua (2) gigi Taring. Ke-enam gigi ini merupakan simbul dari enam sifat negatif yang disebut dengan Sad Ripu. Upacara Potong Gigi akan menekan dan meminimalisir bergeloranya Sad Ripu dalam diri manusia. Upacara Potong Gigi juga merupakan aplikasi dari Tri Rnam yaitu hutang manusia kepada para leluhur dengan mengupacarai keturunan atau perti sentananya.

            Suka Duka Hindu Dharma (SDHD) Banjar Ciledug www.banjarciledug.org merupakan wadah umat Hindu yang berdomisili di Ciledug kota Tangerang dan Sekitarnya. Banjar Ciledug memiliki kegiatan-kegiatan rutinitas seperti melaksanakan Pujawali Pura Dharma Sidhi, kegiatan suka-duka, dan pelayanan umat lainnya yang semuanya ini memiliki tujuan untuk meningkatkan Srada dan Bhaktinya kehadapan Ida SangHyang Widhi Wasa.

Senin, 11 April 2016

Penggunaan Sarana Dalam Doa

Penggunaan Sarana Dalam Doa. Aku tidak melarang penggunaan sarana dalam doa. Aku hanya memilih pemujaan kepada tanpa bentuk. Pilihan ini barangkali tidak pantas. Satu hal membuat orang nyaman, hal lain akan membuat orang lain nyaman. Tida ada perbandingan yang wajar yang dapat dibuat dengan kedua hal ini. Anda barangkali tidak tepat dengan Sankara dan Ramanuja. Pengalaman spiritual memiliki pengaruh lebih bsar dibandingkan lingkungan.

Doa M.K. Gandhi
Pencari kebenaran seharusnya tidak terpengaruh dengan lingkungan tetapi harus bangkit darinya. Pandangan yang muncul dari lingkungan sering keliru. Maka sederhananya ambillah kasus badan dan jiwa. Jiwa selalu hadir dalam hubungannya dengan badan, dan kita tidak dapat merealisasikannya sebagai hal yang berbeda dari spekulasi fisiknya. Maka dari itu adalah orang besar yang mampu muncul dari lingkungannya dan berkata, "itu (jiwa) bukanlah ini (badan)."

Bahasa orang suci seperti Tukaram tidak bisa diambil dalam arti harfiah. Aku harapkan anda agar membaca abhang, kela maticha pashupati darinya. Aspek moralnya adalah kita harus merealisasikan kata-kata yang digaris bawahi oleh orang-orang suci. Sangat mungkin orang yang memuja tanpa bentuk pada suatu ketika menggambarkan Tuhannya dalam bentuk-bentuk tertentu. Ini tidaklah mungkin bagi orang yang lahir biasa seperti kita, dan meskipun demikian kita harus berada dalam keadaan menyesal jika kita tidak masuk lebih dalam ke dalam implikasi pernyataannya.

Orang lahir hanya dapat membayangkan Dia yang Tak Terlahirkan, Tak Berpribadi dan sebagaimana bahasanya menggagalkan dirinya dengan sering menggambarkan Dia secara negatif; Neti, Neti (tidak itu, tidak itu). Dan meskipun mereka menentang patung dalam pemujaan, mereka pada hakekatnya tidak lebih dari pada orang yang memuja patung. Memuja buku, pergi ke tempat ibadah atau berdoa dengan muka tertentu dalam arah tertentu - semua ini adalah bentuk dari pemujaan tanpa bentuk dengan gambar atau patung.  Dan keduanya baik yang menentang pemujaan patung maupun yang memuja dengan patung tidak dapat melihat fakta bahwa ada sesuatu dibalik segala bentuk, tak terpikirkan, tanpa bentuk, tak berpribadi, tak berubah.

Capaian yang tertinggi dari seorang penyembah adalah menyatu dengan yang disembahnya. Bhakta memadamkan dirinya dan menyatu menjadi Bhagavan. Keadaan ini dapat dicapai secara baik dengan mempersembahkan dirinya ke dalam beberapa bentuk, dan ini dikatakan sebagai jalan pintas menuju yang Tak Terbatas dan sangat sulit. Media pendekatan kita berbeda, tetapi tidak membuat Dia berbeda. 

sumber Buku Doa M.K. Gandhi, penerjemah I Gede Suwantana, penerbit Ashram Gandhi Puri, 2007.

Translate

Famous - Sane Pinih Kasub